Warszawskie Biuro - Warsaw Office


Europa trudnych pieniędzy

Europa trudnych pieniędzy


Public Domain

Unijne nastroje mierzyć można tytułami raportów think tanków. Jeszcze niedawno królowały sakramentalne „Czy UE ma przyszłość?” lub „Quo vadis, Europo?”. Ostatnio znaki zapytania ustąpiły ochoczym zapowiedziom typu „Odnowić Unię Europejską” czy „Nowy impet dla strefy euro”. Po latach smuty pojawiła się nowa energia. Zmieniły się także nastroje obywateli. Według Eurobarometru 74 proc. Europejczyków popiera wspólną walutę, co jest również związane z dwuprocentowym wzrostem w strefie euro. (...)

Cały artykuł, którego autorem jest Piotr Buras, dostępny jest na stronach Tygodnika Polityka.

comments powered by Disqus