Mark Leonard udziela wywiadu nt. sytuacji ekonomiczno-społecznej Wielkiej Brytanii dla kwartalnika "Instytut Idei"

"Ludzie są bardziej otwarci na imigrantów, kiedy gospodarka ma się dobrze – a od kilku lat, od początków kryzysu finansowego, okoliczności są niesprzyjające. (...) Musimy zacząć zauważać, że ekonomiczny punkt ciężkości przesuwa się z Zachodu na Wschód. Byłe kolonie stają się nowymi mocarstwami."

Pełny tekst artykułu, który ukazał się w kwartalniku Instytutu Idei (nr 6, wiosna 2014), znajduje się tutaj.