Офис София / Sofia Office


Късмет като на ирландците - Как емиграцията може да бъде добра за Западните Балкани

Късмет като на ирландците - Как емиграцията може да бъде добра за Западните Балкани

MicroOne/ Shutterstock

Правителствата на държавите на Западните Балкани не успяват да използват потенциала на своята огромна диаспора, шест милиона души, по целия свят. Тези хора притежават мрежите, уменията и активите, които страните от Западните Балкани трябва да развият и да просперират в епохата на ожесточена икономическа конкуренция. Това е един от изводите на последния доклад на Европейския съвет за външна политика (ECFR).

Авторът Алида Врачич, сравнява опита на Западните Балкани с този на Ирландия, който е един от най-добрите в областта. Той е създаден след като през 80-те и 90-те емиграцията става трудна тема за Ирландия, обект на емоционална обществена дискусия. Само през 1988 г. 70 600 граждани, повечето от които с висше образование, напускат Ирландия. Днес Ирландия е държавата, където Google и Microsoft инвестират, с хиляди граждани, работещи в технологичния сектор, като привлича таланти от цял ​​свят. Според Световната банка, Ирландия е една от най-бързо развиващите се икономики в ЕС и е запазила тази позиция през последните години благодарение на цяла поредица от политики, някои от които са свързани с диаспората.

Според Алида Врачич, за да последват ирландските стъпки, Западните Балкани спешно трябва да съберат данни, включително като проведат цялостни проучвания на работната сила, за да разберат правилно диаспората и да научат как най-добре да общуват с нея. Европейският съюз също трябва да помогне, след като много хора в диаспората живеят в неговите граници. ЕС трябва да въведе програми за кръгова миграция, така че образованите граждани на Западните Балкани, които живеят в държавите-членки на ЕС, да се върнат в родните си страни.

Докладът е изготвен като са използвани данни от Световната банка, както и на базата на серия от интервюта на автора с представители на ирландските власти.

 

Може да прочетете целия доклад тук.