Warszawskie Biuro - Warsaw Office


Wydarzenia


There are no upcoming events


 

Ostatnie wydarzenia

Po Wilnie: Polska i Niemcy muszą popchać politykę wschodnią UE do przodu

Warsaw - 22 Nov 13

Grupa ekspercka ds. Partnerstwa Wschodniego ECFR i Niemieckiej Rady Spraw Zagranicznych (DGAP) spotka się w siedzibie DGAP w Berlinie, aby podjąć dalszą dyskusję nt. polityki wschodniej UE.

Inteligentny wzrost – jak Europa i Polska mogą zyskać na kryzysie?

Warsaw - 18 Nov 13

 Warszawskie Biuro ECFR zaprasza na debatę zorganizowaną wspólnie z Fundacją Heinricha Bölla. Spotkanie będzie okazją do rozmowy nt. wyzwań stojących przed gospodarką związanych z transformacją do “zielonej ekonomii”. Czy będzie to szansa czy zagrożenie dla gospodarki Polski i Europy?

Turkey and Russia in the post-Soviet region:  new challenges for EU’s Eastern policy

Warsaw - 16 Oct 13

Can the Turkish foreign policy in the post Soviet space become more convergent with the EU agenda?

 

Europe’s place in the Asian Century

Warsaw - 10 Oct 13

Warszawskie Biuro ECFR, demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej oraz Fundacja im. Friedricha Eberta w Warszawie zapraszają na publiczną debatę poświęconą europejskiej strategii wobec Chin.