Piotr Buras komentuje wyniki polskich wyborów parlamentarnych.