Warszawskie Biuro - Warsaw Office


Polska na kursie kolizyjnym z UE

Polska na kursie kolizyjnym z UE


Erste Stiftung

Warszawa pozostaje w konflikcie z UE dotyczącym podstawowych demokratycznych wartości. Polska zmierza ku "de-europeizacji" polityki wewnętrznej i zagranicznej. Dalsza alienacja Polski może być największym ryzykiem dla UE. 

Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, domaga się nowego podejścia do wzrostu populizmu i tendencji antyeuropejskich.

Wywiad z Piotrem Burasem udostępniła Fundacja Erste.

comments powered by Disqus