Warszawskie Biuro - Warsaw Office


Korzyści płynące z fragmentacji sceny politycznej

Korzyści płynące z fragmentacji sceny politycznej


Paweł Zerka pisze o tym, dlaczego większe zróżnicowanie sceny politycznej w Brukseli może być korzystne dla Unii Europejskiej.