Коментар на Lia Quartapelle​, член на Съвета на ЕСВП