Офис София / Sofia Office


Cъбития

Наративи и реалности: Русия и Западът в спор за умовете и сърцата

Sofia 09/06/2016

Кръглата маса ще очертае с помощта на експерти начините, по които информацията се разпространява и по които популярните разкази се оформят в Русия и на Запад, както и ролята на държавата, политическите лидери, експертите и медиите в тези процеси.

Дилемите пред Европа и перспективите на Западните Балкани

Sofia 17/03/2016

Бежанският натиск от Северна Африка и Близкия Изток е европейски проблем, за който единствено общоевропейски политики биха дали решение.

Споразумението за свободна търговия между ЕС и Украйна: инструмент за поетапното укрепване на Украйна

Sofia 18/02/2016

Зоната за свободна търговия е най-значимият елемент от реакцията на ЕС към кризата в Украйна. Техническо по форма, споразумението всъщност е показателен политически акт, който цели промяна на средата в съседните на ЕС региони и създава както очаквания, така и отговорности и за двете страни.

Двете лица на кризата в Европа: тест за солидарността и външната политика

Sofia 05/02/2016

Възможността да намерим и да продължим да намираме общи европейски решения на кризата ще има дълготрайно въздействие върху нашата способност да действаме заедно в бъдеще.

Руската военна трансформация и какво означава тя за Европа

Sofia 10/12/2015

Реформите, стартирали в резултат на интервенцията в Грузия през 2008 г., направиха армията на Русия достатъчно силна, за да се справи с всеки един от съседите си.

Вътрешни и външни измерения на бежанската криза в Европа: криза на солидарността или криза на външната политика на ЕС

Sofia 24/11/2015

Терористичните атаки в Париж  предизвикваха призиви за сериозни външнополитически действия, но и разкриха задълбочаващите се европейски различия, произлизащи от различните реакции на страните членки на бежанския поток от последните месеци.

Как се преподава война? Промяната в хърватските учебници по история и защо това е важно

Sofia 23/11/2015

Днес, авторите на учебници в Балканите са изправени пред изпитанието да пресъздават войни и военни престъпления, фашизъм, комунизъм, етническо прочистване и системно нарушаване на човешки права, случили се в близкото им минало.

Бежанската криза и последствията й за Европейския съюз. Очертаване на правилните политика на ЕС

Sofia 16/11/2015

ЕСВП София, в сътрудничество със Софийски форум за сигурност, организира събитие за възможните отговори на бежанската криза.

Европейският съюз в променяща се глобална среда: какво следва за съседите на ЕС

Sofia 23/07/2015

Международна кръгла маса с представители на неправителствени организации в контекста на прегледа на Глобалната стратегия за сигурност на ЕС и Европейската политика на съседство.