Kontrofensywa wartości europejskich: Prawa człowieka i rządy prawa

Event

Warsaw
12th December, 2018


Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Piotr Buras – dyrektor Warszawskiego Biura ECFR, non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
Gerald Knaus – dyrektor European Stability Initiative, non-resident fellow Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
Ewa Kulik-Bielińska – dyrektorka Fundacji im. Stefana Batorego


Zapraszamy na debatę „Kontrofensywa wartości europejskich: Prawa człowieka i rządy prawa w UE i poza nią”, organizowaną przez forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawskie Biuro ECFR oraz Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia w godzinach 15:00-16:30 w Domu Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” (ul. Bracka 25, III piętro).

Wartości zapisane w Artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej – „poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowanie praw człowieka” - są coraz częściej kwestionowane. W Unii Europejskiej na sile zyskują ruchy, które otwarcie się im sprzeciwiają, nie sposób też spodziewać się wsparcia dla nich ze strony Stanów Zjednoczonych pod przywództwem Donalda Trumpa.

W tej sytuacji potrzebne są nowe metody działania, koalicje, środki prawne i sposoby mobilizacji poparcia dla przestrzegania wartości europejskich. Trwające wciąż działania w obronie rządów prawa w Polsce pozwoliły zgromadzić doświadczenia, pokazując, jakie działanie są skuteczne, a jakie nie. Wyostrzyła ona też spór o to, co to znaczy być europejskim krajem. W maju br. Fundacja im. Stefana Batorego i European Stability Initiative opublikowały raport „Where the law ends. The collapse of the rule of law In Poland - and what to do” autorstwa Piotra Burasa i Geralda Knausa, który wraz z zainicjowaną przez Fundację oraz autorów kampanią przyczynił się do zgłoszenia przez Komisje Europejską skargi do unijnego Trybunału na ustawę o Sądzie Najwyższym.

Otwarte pozostaje też pytanie, jak w nowych realiach Unia Europejska może podkreślić swoje przywiązanie do deklarowanych wartości i skutecznie realizować je w swojej polityce zewnętrznej. Jak w UE można zbudować wspólny front wobec państw i osób, które łamią prawa człowieka i pokazać, że pewne działania są bezwzględnie niedopuszczalne?

Dyskusja odbędzie się w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Go back to the Events page