Upcoming Events in Warsaw
>Warsaw office's web page

Past events

Europo, co dalej? Strategiczne wyzwania

Warsaw - 14 May 19

Dyskusja o strategicznych wyzwaniach dla Europy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Europe, what’s next? Strategic challenges

Warsaw - 03 May 19

Discussion of strategic challenges facing Europe during the European Economic Congress in Katowice.

Who can help us build the world? EU and the crisis of multilateralism

Warsaw - 26 Feb 19

Will "the jungle grow back" and power politics replace the liberal order?

Z kim budować świat? Unia Europejska i kryzys multilateralizmu

Warsaw - 26 Feb 19

Czy na miejsce liberalnego porządku międzynarodowego „wróci dżungla” i prawo silniejszego?

In search of security: Central Europe

Warsaw - 22 Jan 19

What should Poland's and Germany's contribution to the region's security look like?