Upcoming Events in Warsaw
>Warsaw office's web page

  • There are no upcoming events

Past events

Kluczowe decyzje dla Europy?

Warsaw - 25 Nov 16

Wybory we Francji i Niemczech a przyszłość UE

Ukraine fatigue? How the EU should support Ukrainian transformation…

Warsaw - 22 Nov 16

What are implications for the EU from the last three years of Ukraine’s transformation and the Minsk process? 

Zmęczenie Ukrainą? Jak UE powinna wspierać ukraińską transformację...

Warsaw - 22 Nov 16

Jakie wnioski płyną z ostatnich trzech lat ukraińskiej transformacji i procesu mińskiego dla Unii Europejskiej?

The Race for Eurasia: the EU in the face of Chinese and Russian integration projects

Warsaw - 18 Oct 16

The Eurasian Economic Union and the New Silk Road differ in many aspects, but both force the European Union to deeply rethink the region.

Wyścig o Eurazję: UE wobec chińskich i rosyjskich projektów integracyjnych

Warsaw - 18 Oct 16

Eurazjatycka Unia Gospodarza i Nowy Jedwabny Szlak różnią się pod wieloma względami, ale obie zmuszają Unię Europejska do głębszej refleksji nad regionem Eurazji.

How is Berlin leading Europe: German dilemmas, fears from Central Europe

Warsaw - 07 Oct 16

Are the German policy circles able to meet the objectives set by them? 

Jak Berlin przewodzi Europie: niemieckie dylematy, środkowoeuropejskie obawy

Warsaw - 07 Oct 16

Czy polityka niemiecka jest w stanie sprostać celom, które sama sobie wyznaczyła? 

EFNI 2016 - Nowy globalny nieład – co czeka świat i Europę?

Warsaw - 28 Sep 16

ECFR partnerem merytorycznym Europejskiego Forum Nowych Idei 2016.