Upcoming Events in Warsaw
>Warsaw office's web page

  • There are no upcoming events

Past events

Whither the liberal international order? A Europe-Japan Dialogue

Warsaw - 13 Mar 17

Czy liberalny porządek międzynarodowy ma jeszcze przyszłość? Jak mógłby wyglądać jego postzachodni model i co to oznacza dla wartości takich jak demokracja, prawa człowieka czy suwerenność? Czy kontestatorzy obecnego ładu międzynarodowego mają koncepcję jego przebudowy?

Russian Heavy Metal Diplomacy

Warsaw - 03 Feb 17

Russia conducts "guerilla geopolitics" and any response has to be underpinned by an understanding of its political aims and strategy.

Rosyjska dyplomacja heavymetalowa

Warsaw - 03 Feb 17

Jaka powinna być odpowiedź Europy na rosyjskie groźby i transatlantyckie ryzyka?

European Recap of 2016. EU’s main challenges at a glance

Warsaw - 05 Dec 16

The Migratory Crisis: a test for European effectiveness and solidarity?

Europejskie Podsumowanie Roku. Spojrzenie na główne wyzwania UE

Warsaw - 05 Dec 16

Kryzys migracyjny - test dla Europejskiej efektywności i solidarności?

Europe’s Pivotal Choice?

Warsaw - 25 Nov 16

French and German Elections and the Future of the EU