Upcoming Events in Warsaw
>Warsaw office's web page

  • There are no upcoming events

Past events

Jak Europa może bronić liberalnego porządku międzynarodowego

Warsaw - 12 Dec 19

Jak Europa może zareagować na obecny kryzys multilateralizmu i znaleźć sojuszników w obronie jego kluczowych instytucji?

Ukraine’s great gamble: Hopes and pitfalls of Zelensky’s presidency

Warsaw - 01 Oct 19

Invitation for the public debate on Ukrainian internal reforms and Kiev's relations with Europe

Gambit ukraiński: Nadzieje i zagrożenia prezydentury Zełenskiego

Warsaw - 01 Oct 19

Zaproszenie na debatę publiczną na temat reform wewnętrznych na Ukrainie i jej relacjach z Unią Europejską

Po rozwodzie: Jak ułożyć na nowo stosunki Europy z Rosją?

Warsaw - 01 Jul 19

Jaki jest możliwy model relacji Europy z Rosją?

After divorce: How to reframe Europe’s relations with Russia?

Warsaw - 01 Jul 19

What could be possible model of European-Russian relations?

European Parliament: how European Will It Be?

Warsaw - 11 Jun 19

Summary of the debate about consequences of PE election for future shape of the European Union.

Parlament Europejski — jak bardzo europejski?

Warsaw - 11 Jun 19

Relacja z debaty o konsekwencjach wyborów do PE dla przyszłego kształtu Unii Europejskiej