Warszawskie Biuro - Warsaw Office


Wydarzenia


There are no upcoming events


 

Ostatnie wydarzenia

Podzielona czy zjednoczona? Europa wobec Trumpa

Warsaw - 22 Jun 17

Czy nowa polityka zagraniczna USA głębiej podzieli i odizoluje Europę?

Is Europe disintegrating? (Czy Europa się rozpada?)

Warsaw - 25 Apr 17

Wykład profesora Timothy’ego Gartona Asha.

Whither the liberal international order? A Europe-Japan Dialogue

Warsaw - 13 Mar 17

Czy liberalny porządek międzynarodowy ma jeszcze przyszłość? Jak mógłby wyglądać jego postzachodni model i co to oznacza dla wartości takich jak demokracja, prawa człowieka czy suwerenność? Czy kontestatorzy obecnego ładu międzynarodowego mają koncepcję jego przebudowy?

Rosyjska dyplomacja heavymetalowa

Warsaw - 03 Feb 17

Jaka powinna być odpowiedź Europy na rosyjskie groźby i transatlantyckie ryzyka?